CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Các sản phẩm Súng bắn đinh cuộn được bảo hành 3 tháng từ ngày giao hàng.
  • Các sản phẩm Đinh cuộn, phụ kiện súng bắn đinh không áp dụng bảo hành.
  • Các sản phẩm Súng tháo đinh, súng nhổ đinh bảo hành 1 tháng từ thời gian giao hàng.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.